ZINCOMETAL BULGARIA LTD

Фототехнически проучвания при осветление

Проучванията на устойчивост на материалите обаче са само една от услугите, предлагани от ЦИНКОМЕТАЛ България. Фототехническите проучвания за осветление имат допълваща роля към тях, което по същество намалява реалистичните условия за монтаж на пилоните за осветление на компанията. По време на фототехническото проучване се вземат предвид важни параметри, като размери на пространство/терен, категория на пътя, осветително тяло, височина на лампата и пилона, за да се избере решението, което ще осигури равномерно разпределено осветление.

Image 3385