ZINCOMETAL BULGARIA LTD

ZINCOMETAL

Горещо поцинковане

ЦИНКОМЕТАЛ БЪЛГАРИЯ в своите цехове разполага с модерна инсталация за горещо поцинковане с дължина 6,5 метра, която поддържа собствено производство на продукти, като в същото време предоставя услугата горещо поцинковане на трети страни производители на стоманени изделия. Заводът за горещо поцинковане на ЦИНКОМЕТАЛ БЪЛГАРИЯ набляга на качеството, използвайки международните стандарти EN ISO1461, като същевременно притежава всички необходими сертификати, ISO 14001 за управление на околната среда и ISO 9001 за управление на качеството.

Проучвания за устойчивост на светлина

В желанието си да предложи цялостна поддържаща рамка на своите клиенти, ЦИНКОМЕТАЛ България ООД изготвя проучвания за светоустойчивост от тяхно име. Проучването на устойчивост на светлина проверява както статичната, така и динамичната адекватност на пилона за осветление при максималното натоварване, развито в горната му част или всяка друга желана височина. По този начин клиентите могат да знаят предварително как ще реагират пилоните за осветление и как ще се държат в бъдеще, дори при специални условия, при които природните явления могат да надхвърлят нормалните стойности.

Фототехнически проучвания при осветление

Проучванията на устойчивост на материалите обаче са само една от услугите, предлагани от ЦИНКОМЕТАЛ България. Фототехническите проучвания за осветление имат допълваща роля към тях, което по същество намалява реалистичните условия за монтаж на пилоните за осветление на компанията. По време на фототехническото проучване се вземат предвид важни параметри, като размери на пространство/терен, категория на пътя, осветително тяло, височина на лампата и пилона, за да се избере решението, което ще осигури равномерно разпределено осветление.

consulting services

Консултантски услуги

Консултирането е важна част от философията на ЦИНКОМЕТАЛ България във всеки проект, който предприема. С консултантските си услуги компанията насочва всеки клиент към възможно най-доброто решение, съобразено както с неговия профил, така и с характеристиките на проекта. Целта е крайният резултат да бъде идеално адаптиран към нуждите на клиента и да го задоволи в абсолютна степен.

Техническа поддръжка – Следпродажбено обслужване

Техническата поддръжка и следпродажбеното обслужване са в основата на стратегията на компанията да поддържа тесни връзки с клиентите си дори след завършване на проектите, които поема. Нейните инженери са в състояние да предоставят експертна техническа поддръжка по всяко време. Крайният продукт е придружен от пълен набор проучвания, сертификати и технически доклади от лабораторни тестове, ако са необходими. Цинкометал България обаче минава на друго ниво и следпродажбеното обслужване, предлагайки услуга, която оправдава доверието на клиента към компанията, без дълъг период на чакане. Бързо и качествено, благодарение на своя специализиран персонал, се справя с всеки възникнал проблем, като веднага възстановява работата на продукта.